top20.md Leasing-ul

Tuesday, 17 September 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Leasing-ul
(15-10-2010)
Articole cu aceasi tematica:

Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte, denumita locatar/utilizator , la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing , iar la sfirsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Altfel spus leasingul este o modalitate de finantare, un acord, in baza caruia unele companii ofera resurse financiare unei persoane fizice sau juridice pentru achizitionarea unor bunuri (autoturisme, utilaje etc.), solicitand dobanda asupra ratelor de plata lunare.

Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfirşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

Participantii la operatiunea de leasing sunt locatorul/finantatorul, locatarul/utilizatorul si producatorul / furnizorul.

Utilizatorul decide asupra furnizorului si a obiectului de leasing pe care doreste sa-l achizitioneze.
Bunul este achizitionat de catre finantator care incheie in acest sens un contract de vinzare-cumparare cu furnizorul si un contract de leasing cu utilizatorul.

Etapele leasingului

1) Alegerea bunului si a furnizorului
Clientul decide atit asupra caracteristicilor bunului cit si asupra furnizorului. Toate detaliile legate de natura bunului (pret, caracteristici tehnice, amanunte privind livrarea, conditii de instalare si punere in functiune, in cazul echipamentelor) vor fi negociate de utilizator direct cu furnizorul ales, urmind a respecta în contractul de vinzare-cumparare si in contractul de leasing, toate aspectele negociate.

2) Obtinerea ofertei si solicitarea finantarii
Pe baza preturilor negociate cu furnizorul, compania de leasing intocmeste o oferta generala de finantare, in care vor fi calculate avansul, rata de leasing, valoarea asigurarii, etc. In urma transmiterii solicitarii de leasing, oferta transmisa initial poate suferi modificari in functie de clasa de risc in care se va incadra clientul.

3) Prezentarea documentelor necesare
Pentru intocmirea dosarului de leasing, clientul trebuie sa prezinte o serie de documente. In functie de complexitatea proiectului supus finantarii, compania de leasing poate solicita clientului informatii suplimentare referitoare la unele aspecte analizate.

4) Analiza si aprobarea dosarului
Evaluarea solicitarii de leasing se realizeaza de catre specialistii companiei de leasing intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 ore.

5) Incheierea contractului
In cazul unui raspuns afirmativ, se va incheia un contract de leasing financiar ce va include atit clauzele negociate de utilizator cu furnizorul bunului, cit si clauze specifice politicii companii de leasing privitoare la modalitatea de plata a ratelor, asigurarea efectuarii platilor, etc.

6) Asigurarea generala a bunului
Bunul ales pentru achizitionare urmeaza a fi asigurat de catre compania de leasing pe toata derularea contractului de leasing, in optiunea pentru toate riscurile, in conditiile stabilite cu societatea de asigurari si banca finantatoare, iar prima de asigurare va fi achitata de catre utilizator.

7) Livrarea bunurilor
Obligatia livrarii bunurilor revine in intregime furnizorului, operatiunea fiind asistata de specialistii companiei de leasing. In plus,compania de leasing poate oferi sprijin cu privire la operatiunile ce trebuiesc efectuate dupa livrarea bunurilor (inmatriculare, radiere, etc.).

Asigurare

Compania de leasing îşi asumă responsabilitatea să asigure obiectul contractului (asigurarea CASCO ) şi răspunderea civilă auto (AORC ) în numele şi în favoarea sa pe toată perioda de valabilitate a prezentului contract, încheind anual cu compania de asigurări contractele de asigurare corespunzătoare. Cheltuielile de asigurare sunt suportate de către locatar, el achitînd anual primele de asigurare.

Contractul CASCO are ca obiect asigurarea mijloacelor de transport şi a locurilor din mijloacele de transport în conformitate cu conditiile speciale de asigurare stipulate de compania de asigurare. Asigurarea CASCO presupune posibilitatea de a utiliza mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Moldova, CSI şi ţările Europei. Asigurarea se perfectează timp de 1 oră.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule , oferind asiguratului protectie din asigurare pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse vietii, sanatatii si proprietatii tertelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova.

Avantajele leasingului

* leasingul constituie o investitie fara capital, deoarece prin intermediul acestui sistem, locatarul işi asigura achizitionarea unui bun cu tehnologie ridicata, la nivelul tehnicii mondiale, printr-un mod avantajos de plata;

* leasingul presupune o finantare deplina si nu necesita restituirea imediata a sumei datorate;

* în cadrul leasingului problemele ce tin de achizitionarea si finantarea activelor se decid in acelasi timp;

* sistemul de leasing favorizeaza concentrarea resurselor utilizatorului asupra activitatii profitabile prin protejarea capitalului de lucru;

* operatiunile de leasing permit locatarului realizarea de investitii atunci cind nu dispune de lichiditatile necesare, rata de leasing fiind platita de obicei din utilizarea bunului;

* dobinda de leasing, cheltuielile de asigurare si de administrare a contractului de leasing se deduc la cheltuieli, diminuind astfel venitul anual impozabil;

* bunul achizitionat in sistem leasing financiar este amortizat de catre Utilizator, acesta avind posibilitatea de a alege regimul de amortizare dorit (liniara, degresiva sau accelerata), conform legislatiei aferente;

* leasingul este o modalitate transparenta de finantare. Ratele de leasing, cunoscute pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de leasing, sunt fixe, permitind o buna gestionare a lichiditatilor societatii, cu efecte pozitive asupra indicatorilor economico-financiari ai societatii;

* fiind un contract de vointa, Utilizatorul isi poate alege furnizorul si exprima punctul de vedere asupra multor aspecte legate de intretinere, risc, randament, deservire, etc.;

* flexibilitatea oferita de finantarea în sistem leasing faciliteaza achizitionarea rapida si usoara a bunului optim activitatii si cerintelor clientului.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,75260,0075
EUR 19,60160,0979
RUB 0,27690,0005
RON 4,14040,0196
UAH 0,71710,0011
GBP 22,10450,0094
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.