top20.md Analiza activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova în trimestrul III 2010

Sunday, 21 July 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Analiza activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova în trimestrul III 2010
(03-11-2010)
Articole cu aceasi tematica:

Portofoliul de credite total al băncilor comerciale din Republica Moldova la situaţia din 30.09.2010 a constituit 24.374,2 mln. lei (~2.028,5 mln. USD), în creştere cu 3,9% comparativ cu situaţia din 30.06.2010 şi cu 8,7% comparativ cu situaţia din 31.12.2009.
Ponderea soldului creditelor in totalul activelor bancilor comerciale constituie 59,65% (la situaţia din 31.12.2009 acest indicator a fost 56,19%).
Soldul creditelor acordate în valută străină constituie 42,81% din totalul portofoliul de credite al băncilor, iar la situaţia din 30.09.2009 acest indicator a înregistrat o valoare de 45,04%.
Structura portofoliului de credite a băncilor comerciale este următoarea:Liderii pieţei privind mărimea portofoliului de credite sunt următoarele bănci:
Nr.ord.BancaPortofoliul de credite (in mln. lei)Ponderea pietei
1.Moldova Agroindbank5.10520,95%
2.Victoriabank3.72615,29%
3.Moldindconbank3.00712,34%
4.Banca de Economii2.61310,72%
5.Eximbank2.57210,55%

Deci, aceşti 5 participanţi ai pieţei deţin 69,84% din creditele acordate de băncile comerciale din Republica Moldova.

Calitatea portofoliilor de credite (fondul de risc) variază de la bancă la bancă - de la 2,92% pentru Procredit Bank, pînă la 20,34% pentru BCR Chisinau. Fondul de risc mediu pe sistem este de 9,42%.

Liderii calităţii portofoliilor de credite sunt următoarele bănci:
Nr.ord.BancaFondul de riscPortofoliul de credite (in mln. lei)
1.Procredit Bank2,92%892
2.Universalbank3,07%192
3.Comertbank4,04%220
4.Banca Sociala7,09%1.835
5.EuroCreditBank7,23%121


De asemenea, ca un factor a calităţii portofoliilor de credite este raportul dintre suma creditelor expirate şi în stare de neacumulare şi portofoliul de credite. Cea mai rea situaţie este la următoarele bănci:

BCR Chisinau45,43%
Eximbank45,01%
Unibank25,40%
Energbank19,56%
Fincombank18,29%

Cea mai bună situaţie este înregistrată la Universalbank - doar 0,35% din portofoliu sunt credite expirate şi în stare de neacumulare.

Băncile comerciale din Republica Moldova au obţinut în trimestrul III al anului 2010 venituri din activitatea de creditare în sumă de 775 mln. lei (~64,5 mln. USD), iar pe parcursul a primelor 9 luni ai anului 2010 - 2.297 mln. lei (~191 mln. USD).

Rentabilitatea portofoliilor de credite a băncilor în mediu este de 12,86% anual, în scădere cu 0,23% comparativ cu situaţia din trimestrul II 2010.

Liderii rentabilităţii portofoliilor de credite sunt:
Nr.ord.BancaRentabilitatea portofoliului de creditePortofoliul de credite (in mln. lei)
1.Universalbank24,22%192
2.Procredit Bank22,52%892
3.EuroCreditBank18,54%121
4.Comertbank17,19%220
5.Banca Sociala14,36%1.835

Cea mai mică rentabilitate a portofoliului de credite este la Eximbank - 7,31% anual (cauza fiind trecerea anumitor credite în stare de neacumulare, deoarece ponderea creditelor expirate şi în stare de neacumulare fiind de 45,01%). O rentabilitate mică "reală" a portofoliului de credite poate fi urmărită în cazul BC "Victoriabank" S.A. - 12,97% anual, ponderea creditelor expirate şi în stare de neacumulare în total portofoliu de credite fiind de 10,04%.

Durata medie de formare a portofoliilor de credite proprii în mediu este de 383 zile. Suma creditelor acordate de băncile comerciale în trimestru III al anului 2010 este de 5,6 mlrd. lei (~466 mln.USD).

Liderii pieţii în acordarea creditelor în trimestru III 2010 sunt:
Nr.ord.BancaSuma creditelor acordate in trimestrul II 2010 (in mln. lei)Portofoliul de credite (in mln. lei)
1.Moldova Agroindbank1.6135.105
2.Moldindconbank9423.007
3.Victoriabank7403.726
4.Banca de Economii5582.613
5.Banca Sociala5011.835

Dacă analizăm prețul creditelor acordate în trimestrul III 2010 observăm cele mai mici rate medii a dobânzilor la următoarele instituţii bancare:

- pentru credite ipotecare:

Universalbank13,10%
Mobiasbanca13,32%
Moldova Agroindbank13,64%
Victoriabank14,12%
BCR Chisinau14,67%

Cea mai mare rată medie a dobânzii la creditele ipotecare acordate le-a înregistrat Procredit Bank-ul - 25,35% anual.

- pentru credite de consum:

Unibank15,16%
Universalbank16,36%
EuroCreditBank17,00%
Moldova Agroindbank17,28%
Victoriabank17,57%

Cea mai mare rată medie a dobânzii la creditele de consum acordate le-a înregistrat Banca de Economii - 27,65% anual.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Sursa: Alexandru Franţuz
Cursul oficial BNM
USD 17,61660,0000
EUR 19,75270,0000
RUB 0,27970,0000
RON 4,17480,0000
UAH 0,67620,0000
GBP 21,98200,0000
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.