top20.md Analiza activității de creditare bancară din Republica Moldova în trimestrul I 2013

Sunday, 25 August 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Analiza activității de creditare bancară din Republica Moldova în trimestrul I 2013
(19-05-2013)
Articole cu aceasi tematica:

Soldul creditelor acordate de către băncile comerciale din Republica Moldova, la situația din 31.03.2013 a înregistrat suma de 35.103 mln. lei., ceea ce reprezintă 58,56% din totalul activelor pe întreg sistem bancar din Republica Moldova. Soldul creditelor a înregistrat o creștere cu 3,08% față de situația din 31.12.2012.

Informația privind soldul creditelor pe fiecare actor în parte, inclusiv ponderea pe între sistem bancar este reprezentată mai jos:

Banca Soldul creditelor (mii lei) Ponderea
Moldova Agroindbank 7.690.410 21,91%
Moldindconbank 6.280.463 17,89%
Victoriabank 6.035.733 17,19%
Eximbank 2.985.678 8,51%
Mobiasbanca SG 2.244.172 6,39%
Banca Sociala 2.148.030 6,12%
ProCreditBank 2.070.659 5,90%
Banca de Economii 1.822.423 5,19%
Energbank 1.001.676 2,85%
Fincombank 844.308 2,41%
Unibank 797.698 2,27%
BCR Chisinau 599.183 1,71%
Comertbank 402.657 1,15%
EuroCreditBank 180.357 0,51%


Primele 3 bănci comerciale dețin 56,99% din totalul creditelor acordate de sistemul bancar!

În trimestrul I 2013, de către băncile comerciale din Republica Moldova au fost acordate mai mult de 20 mii de credite, în sumă totală de 6.333 mln. lei, din care doar 35% au fost acordate în valută străină. Liderii în acordări sunt: Moldova Agroindbank (1.940 mln. lei), Moldindconbank (1.212 mln. lei) și Victoriabank (1.019 mln. lei). După criteriul numărul de credite acordate, liderii sunt: Moldova Agoindbank (6.060 credite), Mobiasbanca (4.084 credite) și Moldindconbank (2.612 credite).

Situația acordărilor pe fiecare bancă comercială este reprezentată în tabelul ce urmează:

Banca Suma creditelor acordate (mii lei) Numarul creditelor acordate
Moldova Agroindbank 1.939.731 6.060
Moldindconbank 1.212.270 2.612
Victoriabank 1.019.410 1.957
Mobiasbanca SG 430.935 4.084
ProCreditBank 374.369 2.379
Eximbank 228.682 471
Unibank 252.137 169
Banca Sociala 250.835 462
Fincombank 201.207 730
Energbank 197.316 947
Comertbank 87.580 105
Banca de Economii 72.085 375
BCR Chisinau 54.381 35
EuroCreditBank 12.498 309


Dacă să analizăm indicatorul vitezei medii de rotație a portofoliului de credite putem observa că în trimestrul I 2013 a fost de 499 zile, ceea ce ar însemna că dacă ar fi păstrată aceași tendință în acordări de credite, atunci ca să ajungem la cifra portofoliului de credite din sistemul bancar la situația din 31.03.2013 vor fi necesare 499 de zile. Pentru a urmări acest indicator la nivel individual, putem menționa următoarele: sunt bănci comerciale, mai "active", cum ar fi Unibank (285 zile), Moldova Agroindbank (357 zile), Fincombank (378 zile) și mai "pasive", cum ar fi Banca de Economii (2.275 zile), EuroCreditBank (1.299 zile), Eximbank (1.175 zile).

Structura acordărilor de credite în trimestrul I 2013 poate fi urmărită în diagrama care urmează:În Republica Moldova toate băncile comerciale sunt universale, dar totuși să încercăm să urmărim care instituție bancară și în ce domeniu de creditare se specializează și care este ponderea acordărilor de credite în total sistem bancar în trimestrul I 2013:

-Credite acordate agriculturii, cele mai active bănci care creditează în acest domeniu au fost: Moldova Agroindbank (30,93%), ProCreditBank (23,89%) și Victoriabank (19,17%). Volumul creditelor acordate în acest domeniu nu prea depinde de prețul acestor credite, de exemplu Moldova Agroindbank acordă credite la dobânda de 12,74% anual în lei moldovenești și 6,84% în valută, Victoriabank - 10,9% în lei și 7,03% în valută, iar ProCreditBank acordă credite la dobândă de 17,28% în lei și 8,26% în valută.

-Credite acordate industriei alimentare, cele mai active bănci au fost înregistrate: acelaș Moldova Agroindbank (37,8%), Moldindconbank (14,77%) și Victoriabank (13,84%). Moldova Agroindbank-ul și Victoriabank practică următoarele dobânzi în acest domeniu - 11,2% anual în lei și 7,4-8% în valută.

-Credite acordate in domeniul constructiilor, cele mai active bănci care creditează în acest domeniu au fost: Victoriabank (57,71%) și Moldova Agroindbank (10,12%). Aceste instituții practică următoarele rate ale dobânzilor pentru creditele din acest domeniu - 11,0-11,4% anual în lei și 7,3-7,6% în valută.

-Credite de consum, cele mai active bănci au fost: Moldova Agroindbank (48,61%), Mobiasbanca (17,71%) și Moldindconbank (16,41%). Dobânda practicată de aceste instituții a fost de 13,0-15,5% în lei.
-Credite acordate industriei energetice, cele mai active bănci care creditează în acest domeniu au fost: Moldindconbank (45,59%), Mobiasbancă (18,79%). Moldindconbank-ul practică la asemenea tipuri de credite următoarele dobânzi: în lei - 13,09%, în valută - 7,84%, Mobiasbanca practică în lei - 9,95% anual, iar în valută - 6,01% anual.

-Credite acordate industriei productive, băncile-lideri au fost: Moldova Agroindbank (44,81%), Moldindconbank (19,58%), ProCreditBank (12,24%).

-Credite acordate comertului, cele mai active bănci au fost înregistrate, după sumă: Victoriabank (18,36%) și Moldova Agroindbank (18,32%), iar din punct de vedere a lucrului efectuat și anume numărul de credite acordate a fost ProCreditBank-ul cu o pondere de 59,58% în totalul acordărilor din sistemul bancar și anume 958 de credite acordate în acest domeniu. Dobânzile la aceste credite au fost următoarele în trimestrul I 2013 la aceste instituții: Victoriabank - 10,04% anual în lei și 6,99% în valută, Moldova Agroindbank - 11,89% în lei și 7,31% în valută, ProCreditBank - 17,75% în lei și 9,57% în valută.

Ratele medii a dobânzilor pe fiecare ramură de creditare pentru trimestrul I 2013 poate fi urmărit în tabelul ce urmează:
Ramura de creditare Dobânda anuală pentru creditele acordate în MDL Dobânda anuală pentru creditele acordate în valută
Credite acordate agriculturii 14,13% 7,05%
Credite acordate industriei alimentare 11,97% 7,80%
Credite acordate in domeniul constructiilor 12,12% 7,67%
Credite de consum 13,64% 9,78%
Credite acordate in domeniul prestarii serviciilor 12,92% 9,32%
Credite acordate industriei energetice 13,04% 6,92%
Credite acordate industriei productive 12,08% 8,30%
Credite acordate comertului 12,27% 8,17%
Credite acordate mediului financiar nebancar 11,04% 8,16%
Credite acordate pentru procurarea/constructia imobilului 10,48% 7,79%
Credite acordate pers. fiz. care practica activitate 14,10% 7,54%
Credite acordate in domeniul transportului 12,30% 7,57%


Media creditelor expirate în totalul creditelor acordate pe întreg sistem la situația din 31.03.2013 a fost de 12,88%. Cel mai bine e situația la ProCreditBank - 2,24%, Moldindconbank - 2,46%, situația critică este la Banca de Economii - 57,61%, Banca Socială - 32,88% și Eximbank - 30,71%.

Media reducerilor pentru pierderi la credite la totalul creditelor acordate de instituțiile bancare, la situația din 31.03.2013 a fost de 10,47%.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Sursa: Alexandru Franțuz
Cursul oficial BNM
USD 17,88560,0000
EUR 19,79850,0000
RUB 0,27230,0000
RON 4,18870,0000
UAH 0,71560,0000
GBP 21,71210,0000
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.