top20.md Analiza pieţei creditelor din sistemul bancar la finele lunii ianuarie 2014

Sunday, 25 August 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Analiza pieţei creditelor din sistemul bancar la finele lunii ianuarie 2014
(13-02-2014)
Articole cu aceasi tematica:

La finele lunii ianuarie 2014, în conformitate cu rapoartele BNM, sectorul bancar al Republicii Moldova avea soldul creditelor acordate în sumă de 42.295 mln. lei, în creştere cu 3,08% comparativ cu finele anului 2013. Din acestea, aproximativ 58,3% au fost acordate în valuta naţională, 23,97% - în EUR şi 17,6% - în USD.

Cele mai multe credite în bilanţul băncilor au fost acordate comerţului, aproximativ 40,36%, după aceea merg creditele acordate industriei alimentare - 9,56% şi creditele de consum - 6,18%. Cel mai puţin sunt creditate instituţiile de stat, băncile şi organizaţiile necomerciale, cumulativ aceste sectoare au primit credite de la bănci mai puţin de 1% din total volumul creditelor. Structura protofoliului de credite a sectorului bancar este reprezentată în diagrama de mai jos:Acum separat pe fiecare instituţie bancară în parte:

1. Moldova Agroindbank, deţine 21,27% din piaţa creditelor. Această instituţie creditează aproape toate sectoarele, în mare parte industria alimentară 13,5% din total credite, consum - 13,69%, comerţ - 27,33% şi industriei productive - 10,17%.

2. Moldindconbank, deţine 17,54% din volumul creditelor acordate de bănci. Această instituţie creditează în mare parte comerţul - 41,35% din total credite, domeniul prestării serviciilor - 8,11%, industria productivă - 7,54% şi domeniul construcţiilor - 5,58%.

3. Victoriabank, deţine 15,69% din piaţa creditelor. Sectoarele cele mai creditate sunt: comerţul - 33,45% din total credite, industria alimentară - 13,58%, domeniul prestării serviciilor - 8,87% şi domeniul construcţiilor - 8,79%.

4. Unibank, deţine 7,94% din piaţa creditelor. Această instituţie în ultima perioadă înregistrează un avînt sporit. Creditează comerţul cu peste 80,1% din total credite şi domeniul prestării serviciilor cu 14,6%. Restul ramurilor sunt creditate nesemnificativ.

5. Banca Sociala, deţine 7,51% din volumul creditelor acordate de bănci. Această instituţie creditează, în mare parte comerţul 63,23% din total credite şi industria alimentară - 15,52% din creditele aflate în bilanţul băncii.

6. Eximbank Gruppo Veneto Banca, deţine 6,99% din piaţa creditelor. Această bancă acordă sectoarelor comerţului aproximativ 53,52% din portofoliul său de creditare, 12,15% - industriei productive, iar 10,55% - pentru procurarea/construcţia imobilului.

7. Mobiasbanca Groupe Societe Generale, deţine 6,68% din creditele sistemului bancar. Această instituţie creditează comerţul - 33,9% din totalul creditelor, consumul - 13,23%, comerţ - 27,33% şi procurarea/construcţia imobilului - 11,57% din totalul creditelor proprii.

8. ProCredit Bank, deţine 5,24% din piaţa creditelor. Această instituţie datorită practicii acumulate, a acordat un volum de 33,31% din total creditelor sale persoanelor fiyice care practică activitate, comerţul reprezintă 22,94% din total credite, creditele de consum - 9,45%, iar creditele acordate agriculturii - 9,09%.

9. Banca de Economii, deţine 3,75% din volumul creditelor acordate de bănci. Aici, creditele se acordă, de asemenea, în comerţ - 46,67% din totalul creditelor băncii, industriei alimentare - 15,44%, în domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei - 10,36%, iar în domeniul construcţiilor - 9,4% din totalul creditelor instituţiei.

10. Fincombank, deţine 2,46% din piaţa creditelor. Această bancă preferă să crediteze comerţul - 24% din creditele acordate, persoanele fizice care practică activitate - 9,22%, industria alimentară - 9%, agricultura - 8,65%.

11. Energbank, deţine 2,4% din creditele sistemului bancar. Banca creditează sectorul comerţului în proporţie de 34,92% din totalul creditelor proprii, agricultura - 17,22%, industria alimentară - 9,87%.

12. BCR Chisinau, deţine 1,18% din piaţa creditelor. Structura creditelor în această instituţie e următoarea: domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltare reţea - 24,17%, procurarea/construcţia imobilului - 21,25%, agricultură - 17,5%, comerţ - 10,14% .

13. Comertbank, deţine 0,97% din volumul creditelor acordate de bănci. Această instituţie creditează comerţul - 34,75%, industria alimentară - 13,71%, pentru bănci - 10,97%, iar ponderea creditelor acordate mediului financiar nebancar - 9,76%.

14. EuroCreditBank, deţine 0,37% din piaţa creditelor. Banca creditează consumul cu o pondere de 25,33%, comerţul - 24,26% şi procurarea/construcţia imobilului în proporţie de 13,88%.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Sursa: Bank.md
Cursul oficial BNM
USD 17,88560,0000
EUR 19,79850,0000
RUB 0,27230,0000
RON 4,18870,0000
UAH 0,71560,0000
GBP 21,71210,0000
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.