top20.md Păstrarea banilor în băncile autohtone: riscuri şi avantaje

Sunday, 25 August 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Păstrarea banilor în băncile autohtone: riscuri şi avantaje
(06-08-2012)
Articole cu aceasi tematica:

Recent, în presă a apărut o analiză a situaţiei legate de modul de gestionare a economiilor făcute de moldovenii plecaţi la muncă peste hotare. Prima "descoperire surprinzătoare" a cititorilor a fost că moldovenii în străinătate nu doar trimit un volum impunător de bani acasă, care se estimează la circa un sfert din volumul PIB-ului şi care în mare parte asigură stabilitatea macroeconomică a ţării, ci şi... fac depuneri băneşti în băncile din ţările de şedere. Potrivit datelor Băncii Mondiale, la care face referire autorul analizei vizate, volumul depunerilor moldovenilor în băncile din străinătate s-a cifrat la 39,03 mlrd lei în 2011, ceea ce constituie 46,5% din valoarea PIB-ului Republicii Moldova.

Autorul sugerează lipsa încrederii potenţialilor deponenţi în sistemul bancar autohton şi faptul că acest lucru "evidenţiază slaba ofertă a băncilor din Republica Moldova" faţă de cele din Europa, prezente în analiză, referindu-se, în primul rînd, la rata dobînzii. Astfel, migranţii moldoveni ar prefera să depună banii acumulaţi în băncile din ţara în care muncesc, decît în ţara de baştină, pentru că acolo dobînzile ar fi mai mari. Însă pentru a trage orice concluzie referitor la acest subiect, trebuie să ţinem cont, în primul rînd, de caracteristica geografică a migraţiei braţelor de muncă din Moldova.

Potrivit unui raport al Centrului de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice (CIVIS), din numărul total al migranţilor moldoveni, aproape jumătate muncesc în Federaţia Rusă, pînă la 30% - în Italia. Fiecare din celelalte state unde pleacă moldovenii la muncă a "găzduit" cel mult cîte 3% de migranţi, şi acestea sînt, în primul rînd, Statul Israel, Portugalia, Spania, Franţa, etc. Prin urmare, comparaţia ratelor medii ale dobînzii la depozitele persoanele fizice trebuie să fi efectuată anume în segmentul ţărilor cu un număr maxim al gastarbeiterilor noştri.

Cele 10 bănci de top din Federaţia Rusă, lider după numărul de migranţi moldoveni, propun o rată de circa 2-3% la depozitele persoanelor fizice. Cele mai mari bănci, cu un nivel superior al încrederii şi siguranţei, - Bank Moskvî, Alfa Bank, Gazprombank atrag depozite în valută străină, pe un termen de un an, la rata dobînzii care variază între 2% şi 4%. Desigur, există oferte mai atractive: de exemplu, în cea de-a doua decadă a lunii iunie aceleaşi bănci au înregistrat rate la unele tipuri de depozite de pînă la 9,99%, însă acestea sînt mai puţin flexibile pentru clienţi, mai cu seamă pentru persoanele fizice nerezidente. Mai mult, băncile mai mici oferă rate chiar de 15%, fapt care denotă insuficienţa lichidităţilor şi tendinţa de a o compensa prin oferta atractivă a depozitelor persoanelor fizice. Procesul în cauză a trezit deja o reacţie negativă a Băncii Centrale din Federaţia Rusă. Într-un apel făcut recent către băncile comerciale, aceasta le-a îndemnat să reducă ratele dobînzii la depozite, or, majorarea acestora, în opinia unor experţi, creează "piramidă financiară" pentru că apare întrebarea unde şi în ce mod vor plasa băncile valuta atrasă de la populaţie.

Ratele propuse de băncile prospere din Italia, stat în care muncesc aproape o treime dintre migranţii moldoveni, sînt aproape egale cu cele oferite de cele mai mari bănci din Federaţia Rusă. În mediu, rata dobînzii la depozitele atrase de la persoanele fizice - aşa numite "certificate de depozit", constituie în jur de 2,5%, potrivit schemei din analiză. Aceeaşi schemă arată că cea mai atractivă ar fi dobînda la depozitele bancare în Bulgaria (5%). Dar este ţara cu una din cele mai mici rate ale prezenţei lucrătorilor migranţi din Moldova, ceea ce face comparaţia cu băncile bulgare puţin relevantă. Or, nu putem admite că moldoveanul va munci la Roma, iar banii îşi va ţine în "MKB Unionbank" din Sofia.

Băncile din Grecia, în care sînt stabiliţi în jur de 3% de moldoveni migranţi,oferă o rată medie de 4 % pentru depunerile băneşti ale persoanelor fizice. Este una competitivă pentru piaţa europeană, însă noul val de criză a făcut ca nu doar nerezidenţii, ci şi înşişi grecii să-şi piardă încrederea în băncile elene, preferînd tot mai mult să îşi păstreze economiile sub formă de lichidităţi. În prezent, se depun eforturi pentru a transmite spre opinia publică internă şi externă mesaje optimiste de încurajare a reîntoarcerii depozitelor în băncile comerciale drept urmare a alegerilor recente din această ţară, mesaje alimentate neoficial în mare parte de înseşi bancheri. Cu toate că Grecia a fost salvată, reuşind să evite un colaps regretabil, clienţii - persoanele fizice care au reuşit să-şi retragă şi să depună banii în străinătate - nu mai întorc aceste fonduri în băncile din Grecia.

Acum, să revenim la situaţia din Moldova. Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), în iunie rata medie a dobînzii la depozitele la termen în valută străină a constituit pentru persoanele fizice 4,18%. Şi acest indice este cel mai înalt (!) în comparaţiile cu ratele dobînzii în băncile din statele prezentate în schema "Topul dobînzilor la depozitele la termen în UE", cu excepţia Bulgariei, la irelevanţa exemplului căreia ne-am referit mai sus.

În şirul criteriilor ce determină opţiunea deponenţilor pentru o bancă sau alta, rata avantajoasă a dobînzii (care influenţează luarea unei decizii de către deponent în proporţie de 60 la sută, conform unui studiu realizat de CIVIS) este urmată de reputaţia băncii (30%). Siguranţa păstrării banilor într-o instituţie financiar-bancară stabilă şi sigură, cu indicatorii financiari de eficienţă înaltă, cu importante cote pe piaţă, cu o evoluţie pozitivă, cu un management profesionist şi reputaţie ireproşabilă în presă şi în societate - este foarte important, deoarece clientulî şi doreşte o garanţie puternică a responsabilităţii pentru economiile încredinţate şi pentru siguranţa acestora.

Cît priveşte stabilitatea băncilor din Federaţia Rusă, aceasta este în mare parte dependentă de preţurile la petrol care, la rîndul lor, sînt determinate de conjunctura pieţei internaţionale. Preţul petrolului, de fapt, influenţează toate procesele economice şi macro-economice în această ţară.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Sursa: noi.md
Cursul oficial BNM
USD 17,88560,0000
EUR 19,79850,0000
RUB 0,27230,0000
RON 4,18870,0000
UAH 0,71560,0000
GBP 21,71210,0000
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.